Στο πλαίσιο του προγράμματος Moving Europe της Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, η οµάδα σύγχρονου χορού Αερίτες εγκαινιάζει την πρώτη ακαδηµία χορογραφίας στην Ελλάδα, την U(R)TOPIAS και ανακοινώνει πρόσκληση συµµετοχής προς ενδιαφερόµενους καλλιτέχνες που θέλουν να επεκτείνουν τη δηµιουργικότητα και τη γνώση τους στην τέχνη της χορογραφίας. Μέσα από ένα διετές πρόγραµµα προβών και δηµιουργικών εργαστηρίων µε καταξιωµένους χορογράφους και επαγγελµατίες από τον χώρο των τεχνών, από Ελλάδα και εξωτερικό, οι συµµετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις συνθετικές τους δεξιότητες και να δηµιουργήσουν τη δική τους site-specific χορογραφία, παρουσιάζοντάς την στο ευρύ κοινό το 2023, ως µέρος του προγράµµατος της Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά στις 28 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 22 Αυγούστου 2021.

 

Το πρόγραµµα Moving Europe της Ελευσίνα 2023, επικεντρώνεται στους νέους και στον χορό, δηµιουργώντας έναν διάλογο ανάµεσα σε Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Στόχος του προγράµµατος είναι να δηµιουργήσει µια διακριτή δραστηριότητα στον τοµέα του χορού, καλλιεργώντας έναν τοµέα της τέχνης του χορού που δεν είναι ανεπτυγµένος στην Ελλάδα, να στηρίξει τη δηµιουργία νέων και ανερχόµενων χορογράφων και να καλλιεργήσει ένα νέο κοινό για τον χορό µε επίκεντρο την πόλη της Ελευσίνας.

Η ΙΔΕΑ

Η έλλειψη δυνατότητας ακαδηµαϊκής κατάρτισης των χορογράφων στην Ελλάδα, ήταν το έναυσµα για την ανάγκη κάλυψης αυτού του κενού, δηµιουργώντας µια µορφή Ακαδηµίας γνώσεων και δηµιουργικής εµπειρίας πάνω σε αυτή την τέχνη. Με άξονα αυτό, η δράση Ακαδηµία Χορογραφίας U(R)TOPIAS έχει κύριο σκοπό την έναρξη συνεργασίας µε νέους επαγγελµατίες χορογράφους που ενδιαφέρονται να καλλιεργήσουν τις ικανότητές τους στον τοµέα της σύνθεσης και χορογραφίας. Κάθε νέος χορογράφος θα κληθεί να σκεφτεί ένα προσωπικό ιδεώδες και να το παρουσιάσει ως ένα έργο τέχνης. Στόχος είναι η ανάδειξη εµβληµατικών τοποθεσιών της Ελευσίνας µέσα από τα site-specific έργα των χορογράφων, δηµιουργώντας έναν νέο χάρτη της πόλης της Ελευσίνας. Μέσα από τη συµµετοχή τους στην ακαδηµία θα µπορέσουν να αναπτύξουν τις συνθετικές τους δεξιότητες και να διαµορφώσουν τις δικές τους δηµιουργικές προσεγγίσεις, υπό την καθοδήγηση διακεκριµµένων δηµιουργών και επαγγελµατιών από τον χώρο των τεχνών, ιστορικούς και θεωρητικούς της τέχνης καθώς και παραγωγούς.

Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ U(R)TOPIAS
ΩΣ Ο ΚΟΙΝΟΣ «ΤΟΠΟΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης µπορεί να είναι µια µεγάλη ευκαιρία για να ξανασκεφτούµε την Ευρώπη ως ουτοπία. Τι γίνεται αν αντιµετωπίσουµε την Ευρώπη ως περιοχή «χωρίς τόπο» (ου-τόπος); ∆ηλαδή, ως ένα µέρος όπου δεν υπάρχουν διακρίσεις, ούτε ανισότητες. Αυτή η στροφή µπορεί να είναι κρίσιµη για την Ευρώπη και µπορεί να δηµιουργήσει και πάλι µια κοινή ουτοπία για τους ευρωπαίους πολίτες. Η ακαδηµία έρχεται για να ανοίξει τον διάλογο για αυτήν την ουτοπία.

Η ονοµασία της Ακαδηµίας αντλεί έµπνευση από την λέξη «Ουτοπία», που περιγράφεται ως το ιδανικό µέρος για να ζήσεις. Ο όρος προέρχεται από το ελληνικό «ού», που σηµαίνει όχι και την λέξη «τόπος», δηλαδή «ο τόπος που δεν υπάρχει». Η Ακαδηµία Χορογραφίας έρχεται να επαναπροσδιορίσει αυτόν τον τόπο µε κύριο στόχο την ίδρυση της ουτοπίας του σήµερα, µέσα από τη γνώση του παρελθόντος. Η ουτοπία γίνεται U(R)TOPIAS αυτοπροσδιορίζοντας την ύπαρξή της µέσα από το αγγλοσαξωνικό πρόθεµα -ur που σηµαίνει αρχαίο, πρωτόγονο, πρωτότυπο και δίνοντας το όνοµα της σε όλο το πρότζεκτ. Ως ένα νέο µανιφέστο, η U(R)TOPIAS έρχεται στην Ελευσίνα, την πόλη µε την πλούσια ιστορία και κληρονοµιά, για να συστήσει στο κοινό την τέχνη της χορογραφίας.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ
U(R)TOPIAS

Η Ακαδηµία Χορογραφίας είναι µια πρωτοβουλία µε σκοπό τη διαµόρφωση των καλλιτεχνικών προσεγγίσεων νέων καλλιτεχνών που επιθυµούν να αναπτύξουν τη χορογραφική τους σύνθεση. Οι βασικοί στόχοι του προγράµµατος είναι:

 • Η επένδυση στη νέα γενιά καλλιτεχνών
 • Η εστίαση στη διαφορετικότητα και την προσωπικότητα του κάθε καλλιτέχνη
 • Η έναρξη ενός καλλιτεχνικού διαλόγου που δηµιουργεί επιλογές κατά τη διάρκεια µιας δηµιουργικής διαδικασίας
 • Η δηµιουργία ενός µοντέλου δηµιουργικών εργαστηρίων που θα ανοίγει νέους ορίζοντες στους συµµετέχοντες χωρίς να χάνεται η προσωπικότητα και η µοναδικότητά τους.
 • Ο χώρος στην έρευνα και στον πειραµατισµό µε καλλιτεχνικά εργαλεία
 • Η συνεργασία µε νέους ανθρώπους που θα αποτελέσουν τις «ισχυρές φωνές» στον χορό µελλοντικά.
 • Η ανάδειξη της Ελευσίνας ως σηµείο συνάντησης νέων ανερχόµενων χορογράφων και δικτύωσης µε άλλους Ευρωπαϊκούς και όχι µόνο οργανισµούς που δραστηριοποιούνται στο σύγχρονο χορό
 • Η έναρξη ενός καλλιτεχνικού διαλόγου µεταξύ των χορογράφων και της τοπικής κοινωνίας, δηµιουργώντας site-specific έργα εµπνευσµένα από την ίδια την πόλη και τις ανάγκες των κατοίκων της
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ U(R)TOPIAS

Η διάρκεια συµµετοχής στην Ακαδηµία Χορογραφίας U(R)TOPIAS είναι δύο (2) έτη και περιλαµβάνει δηµιουργικά εργαστήρια µε καταξιωµένους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και παρουσιάσεις προσωπικών χορογραφικών εργασιών των νέων δηµιουργών σε χώρους της Ακαδηµίας και στον δηµόσιο χώρο της Ελευσίνας. Στο πρώτο έτος, θα επιλεγούν δεκαπέντε (15) καλλιτέχνες ενώ έξι (6) εξ αυτών θα συνεχίσουν στο 2ο έτος όπου θα λάβει χώρα η προετοιµασία και η παρουσίαση πρωτότυπων χορογραφικών έργων, διάρκειας 15 λεπτών, στο δηµόσιο χώρο της Ελευσίνας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Η πρόσκληση απευθύνεται σε νέους καλλιτέχνες, ανεξαρτήτως ηλικίας, που δραστηριοποιούνται στη τέχνη της χορογραφίας και έχουν τη βάση τους στην Ελλάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή είναι η προηγούµενη παρουσίαση τουλάχιστον µιας δικής τους χορογραφικής δουλειάς. Πτυχίο Ανώτερης Επαγγελµατικής Σχολής Χορού ή άλλου Ιδρύµατος/Πανεπιστηµίου καλλιτεχνικού πεδίου θα προσµετρήσει θετικά αλλά δεν αποτελεί προαπαιτούµενο για τη συµµετοχή στην Ακαδηµία Χορογραφίας. Αιτήσεις εκπροσώπων οµάδων, συλλογικοτήτων, κολεκτίβων κ.ο.κ. δεν γίνονται αποδεκτές. Στην Ακαδηµία δεν µπορούν να συµµετέχουν σπουδαστές σχολών χορού που βρίσκονται ακόµα σε διαδικασία φοίτησης.

Η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράµµατος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι αιτήσεις για την παρακολούθηση του προγράµµατος θα πρέπει να υποβληθούν το διάστηµα 28/07/2021 – 22/08/2021 (ώρα 23:59) µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας στον σύνδεσµο εδώ υποβάλλοντας:

 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Βιογραφικό σηµείωµα (υπό µορφή επιγραµµατικών αναφορών, έως 2 σελίδων, σε word ή pdf)
 • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (έως 800 λέξεις)
 • ∆είγµα έργου / portfolio (µέχρι 100ΜΒ) που θα περιλαµβάνει τουλάχιστον ένα σύνδεσµο µε οπτικοακουστικό υλικό από προηγούµενη χορογραφική δουλειά

Για την αίτηση συµµετοχής θα πρέπει να συµπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία στα ελληνικά ή στα αγγλικά.

Αιτήσεις στις οποίες ο σύνδεσµος του video απουσιάζει ή δεν λειτουργεί θα θεωρούνται άκυρες.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται στο ποσό των 500,00€ ανά έτος και θα καταβάλλεται εφάπαξ µε την έναρξη των εργασιών της Ακαδηµίας, κάθε έτος. Επιπλέον, θα δοθούν υποτροφίες για δύο (2) συµµετέχοντες από την περιφέρεια.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιλογή των συµµετεχόντων θα γίνει από µια πολυµελή οµάδα συντελεστών µε καταξιωµένους επαγγελµατίες του χώρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα µέλη της επιτροπής θα ανακοινωθούν στο προσεχές µέλλον. Όλοι οι αιτούντες θα λάβουν απαντητικό email στο διάστηµα 01-15.09.21.

Η αποστολή περαιτέρω διευκρινίσεων σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης δεν είναι εφικτή.

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ
U(R)TOPIAS ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Η Ακαδηµία Χορογραφίας δίνει την ευκαιρία σε νέους καλλιτέχνες να αναπτύξουν τις ιδέες τους παρέχοντας:

 • Τεχνογνωσία και καθοδήγηση καλύπτοντας όλο το φάσµα δηµιουργίας και παραγωγής ενός νέου χορογραφικού έργου
 • Πρόσβαση σε χώρο έρευνας και εργασίας
 • Ανατροφοδότηση της έρευνας και της δηµιουργικής διαδικασίας από καταξιωµένους επαγγελµατίες του χώρου
 • ∆ικτύωση µε άλλους καλλιτέχνες, programmers και διεθνή δίκτυα
 • Προϋπολογισµό (1.000€) για την ανάπτυξη µιας ιδέας στους συµµετέχοντες του 2ου έτους
 • Παροχή βασικού οπτικοακουστικού εξοπλισµού για τη δηµιουργία νέου καλλιτεχνικού έργου κατά το 2ο έτος της Ακαδηµίας
 • Συµπερίληψη στο καλλιτεχνικό πρόγραµµα της Ελευσίνα 2023 – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης µε νέο έργο που θα δηµιουργηθεί κατά το 2ο έτος της Ακαδηµίας
 • Οπτικοακουστική καταγραφή του προγράµµατος
 • Προώθηση στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ενηµερωτικά δελτία

Ως µέρος του προγράµµατος, οι συµµετέχοντες καλλιτέχνες οφείλουν να έχουν φυσική παρουσία κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων και των εντατικών µαθηµάτων. Τα εργαστήρια θα λαµβάνουν χώρα ένα σαββατοκύριακο κάθε µήνα ενώ τα εντατικά µαθήµατα θα πραγµατοποιούνται ανά τρίµηνο µε τα δύο πρώτα να έχουν διάρκεια µίας (1) εβδοµάδας και το τελευταίο που θα πραγµατοποιηθεί το καλοκαίρι του 2022, 15 ηµερών.

Το πρόγραµµα έρευνας, προβών/προετοιµασιών και εργασίας των συµµετεχόντων καλλιτεχνών θα διαµορφώνεται από τους ίδιους, σε συνεννόηση µε τους διοργανωτές.

Τυχόν έξοδα µετακίνησης και διαµονής καλύπτονται από τους συµµετέχοντες.

Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις εδώ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε την Ακαδηµία Χορογραφίας, την Ανοιχτή Πρόσκληση και την ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής, οι υποψήφιοι µπορούν να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους αποκλειστικά µέσω email στο info@academyofchoreography.eu.

*Η συµµετοχή των επιλεχθέντων υποψηφίων στο πρόγραµµα τελεί υπό την αίρεση της υπογραφής οριστικής σύµβασης ανάµεσα στην ∆ΗΜΟΤΙΚΗ Μ.Α.Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ και την οµάδα σύγχρονου χορού Αερίτες. Σε περίπτωση µαταίωσής της άνω σύµβασης, ουδεµία ευθύνη φέρει η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ Μ.Α.Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ έναντι των επιλεχθέντων υποψηφίων καθώς και οποιουδήποτε τρίτου.