Για να επικοινωνήσετε με την ομάδα χορού Αερίτες, στείλτε e-mail στο patricia@aerites.com.